divendres, 6 de maig de 2016

RESIDÈNCIA SANT ANDREU CASA ASIL
HISTÒRIA -  Fa 150 anys que la residència està en funcionament. En els primers anys era una residència per persones sense sostre però més endevant es va convertir en una residència per a persones grans. En el mateix edifici podem trobar la residència, el centre de dia i l’escola de educació primària, secundària i batxillerat.


COM A EDIFICI -  És una residència concertada, té 149 places de residència les quals 60 són privades. El centre de dia hi ha 40 places, per poder ingresar hi ha una espera de 2 a 3 anys. Està formada per 5 plantes, de la primera a la tercera per casos assistits i de la quarta a la cinquena són per a persones més autonòmes i semiassistits.  L’edifici disposa d’ un auditori, una capella, gimnàs i sala d’activitats.


TREBALLADORS - Disposa de psicòlegs, fisioterapeuta, educadors socials, metge, cap d’infermeria, infermeres, auxiliars, servei de perruqueria, podòlogia.


  • A part té servei de bogaderia, neteja i cuina.


MATERIAL ADAPTAT- Vam poder observar que fan servir grues, cadires de rodes, matalasos antiescares, coixins antiescares, baranes, plats i coberts adaptats, caminadors, bàstons, estovalles individuals per a gent amb parkinson, fèrules.


USUARIS-  La residència només acull a gent gran, desde l’edat de 65 anys. Però tenen alguns casos especials de persones que han tingut que ingressar abans.
          
  • Una dona de 50 anys que pateix alzheimer i està ingressada a la residència.
  • A part en el centre de dia podem veure un altre cas d’un senyor de 57 anys que està allà  a causa d’un ictus.


ACTIVITATS-  Es realitzan activitats de rehabilitació, com tractaments. La psicològa realitza diferents activitats amb el pacient i els familiars  i a part activitats grupals amb els residents tant com els del centre de dia com els de la residència.


Les educadores socials fan activitats amb els pacients com: Excursions que ells mateixos escullen el lloc, sortides pel barri amb un equip de voluntàris, sortides culturals, actuacions amb coral, bingo, tallers de memòria, lecturas, càlcul i escritura, jocs de taula, manualitats, taller de cuina, grup de teatre, grup de labors, celebració d’aniversaris per cada planta, tallers de cura de l’imatge, tallers estimulatius, tallers de bogaderia (cicrumusitrat), cinema, activitats corporal (només centre de dia) i exercicis estimulatius orals.


Les educadores socials també s’encarreguen d’organitzar diferents activitats amb els alumnes de l’escola.


  • Infantil: Expliquen contes, endevinalles, fan la castanyada i els reis
  • Primària: Fan la castanyada i cantan nadales.
  • Amb l’ESO i el Batxillerat: Fan servei comunitari, cantan nadales, fan els reis. A part lectura de diari, informàtica, bingo, surten a passejar i acompanyen a les educadores a fer activitats 
  • corporals.

PRODUCTES PER A L’ENTRENAMENT / APRENENTATGE DE CAPACITATS.

El dominó, serveix per a l’entrenament de la capacitat cognitiva, ja que potència l’antenció i consentració.

  
Rumikub serveix per potènciar la memòria i el càlcul.

El reciclatge, potència

té la propietat d’incrementar la capacitat cognitiva dels humans a través d’una millora de les estructures cerebrals, tant en gent gran com en adults i nens (Guiney & Machado, 2013).

activitats amb formes geometriques: estimulació de la memòria, llenguatge, raonament, càlcul, etc.

Priming semàntic el qual es posa de manifest en tasques de memòria també indirectes en les quals cal dur a terme un processament conceptual dels estímuls, tenint en compte la seva organització semàntica i sense que tinguin una important rellevància els seus aspectes físics (ex: si una persona llegeix una llista de paraules en la qual s'inclou la paraula "lleó", aquesta provocarà l'efecte de priming sobre el processament posterior de la paraula "tigre", en pertànyer ambdues a la mateixa categoria semàntica).
Activitat dibuix en mirall En aquesta tasca es valora la capacitat per a aprendre una habilitat motora específica, la qual requereix una gran coordinació oculomanual. L'objectiu és que el participant sigui capaç de repassar el contorn d'un estel, però les referències visuals de què disposa són el reflex d'aquesta imatge en un mirall. S'ha comprovat que en malalts amb Alzheimer no són capaços de recordar la tasca ni tan sols les instruccions per a fer-la, però la millora en les habilitats d'execució es mantenen a llarg termini.

Consisteix en posar el matèix nombre de peces del que et demanen.


PRODUCTES PER AL TRACTAMENT MÈDIC PERSONALITZAT.


Un inhalador és un dispositiu mèdic utilitzat per subministrar un medicament en forma de partícules de pols a l'organisme a través dels pulmons, i d'aquí als teixits tous. És àmpliament utilitzat per al tractament de l'asma i malalties pulmonars obstructives.

Dispositiu per administrar medicines

És una caixa organitzativa per administrar les diverses pastilles que s’ha de pendre la gent a la setmana.Coixins per evitar ulceres de pressió.


matalàs per evitar ulceres de pressió.
dispositiu per administrar fred o calor en àmbit terapèutic.


dispositiu per la millora de la respiració.
Mascara per administrar oxigen.

ORTESI I PRÒTESI

sabates ortopediques per modificar les carateristiques del sistema neuromuscular i esquelètic.
Resultat d'imatges de zapatos ortopedicos

L’INSOMNI

Les necessitats i cicle del son amb l’edat varien per aquesta raó la meitat de les persones grans es queixen d’insomni o dificultat per dormir.

Les persones grans es solen despertar diverses vegades a la nit, i això fa augmentar la necessitat de períodes de son durant el dia, especialmetn en el migdia.

Factors que modifiquen la son: L’ansietat, les preocupacions i les pors. Però hi han d’altres més greus com la medicacio, malalties i estrès.

Crar hàbits i apendre a relaxar-seson mesures molt aconsellables i així podriem evitar els somnifers.

Les necessitats i cicles del son varien amb l’edat. Així, més de la meitat de les persones més grans de 65 anys es queixen d’insomni o dificultats per dormir. Tant la freqüència de les fases com la profunditat del son disminueixen. Per això, les persones grans se solen despertar diverses vegades a la nit, i això fa augmentar les necessitats de períodes de son durant el dia, especialment en la migdiada.
l’ansietat, les preocupacions o les pors solen ser factors que modifiquen el son, a més d’altres de més greus com la medicació, les malalties i l’estrès.
crear hàbits de son adequats i aprendre a relaxar-se són mesures aconsellables abans de recórrer als somnífers


PRODUCTES DE SUPORT PER A MOBILITZACIÓ I TRASLLAT

Grues fixes: Subjectes al terra o a la paret. Tenen l’inconvenient que no es pot traslladar al usuari a un altre lloc
.


Grues de sostre: Van per rails que es col·loquen al sostre. Igual que les interiors, no es pot traslladar al usuari.


Grues mòbils: Es requereix espai i habilitat a l’hora de manejar-les, així com escollir els arnesos adequats segons les característiques de l’usuari.


Arnesos: S’utilitza per subjectar a l’usuari quan el volem traslladar amb la grua.


Estoreta lliscant: Dues superfícies que llisquen en sentit contrari, faciliten els moviments al llit.


Cinturó de translació: Serveix per aguantar a la persona quan es duu a terme un traslladament.


Escales: Són escales que s’enganxen als peus del llit i ajuden a incorporar-se les persones enllitades.


Cotxes especials: Consisteix en adaptar un automòbil a la discapacitat d’un individu.


Bastons: Element de suport que serveix per descarregar la cama dèbil i per donar seguretat.


Caminadors: Ajuda per a la marxa de la persona, més estable i segur ja qeu impideix el decantament.
Crosses: Útils en períodes de recuperació de fractures de cama, tot i que també es fa servir en persones amb amputació d’algun membre inferior.


Cadira de rodes:ACTIVITATS PER A LA MEMÒRIA

És una tècnica que consisteix a fer que una persona pensi i parli sobre la seva pròpia vida i comparteixi aquests records amb les altres.


Aquesta tècnica va dirigida a gent gran, persones amb demències i alzheimer.


Els encarregats en aplicar la reminiscència acostumen a ser els terapeutes.


L’activitat es realitzaria tots asseguts al voltant d’una taula gran en forma de rotllana per poder-nos veure les cares. Utilitzaríem fotografies, música, objectes personals, portant peces de roba que feien servir abans, postals, etc.